6 timers Livreddende Førstehjælp

På dette kursus vil kursisten blive rustet til at håndtere de oftest forekommende livstruende tilstande hos voksne og børn. Vi lægger vægt på den praktiske udførelse og forståelse af udførslen. Kurset vil forløbe med praktiske øvelser, og selvfølgelig en del teori.

Indhold

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Nødflytning
  • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering)
  • Genoplivning (hjerte lunge redning)
  • Genoplivning af børn
  • Håndtering af blokerede luftveje (Heimlich)
  • Orientering og brug af hjertestarter
  • Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn
  • Håndtering af forbrændinger og ætsninger
  • Håndtering af shock, herunder blødninger

Fordele ved at vælge ABC Førstehjælp

Certificeret

ABC Førstehjælp benytter kun certificerede instruktører med uddannelser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Godt klædt på

Alle vores instruktører har flere års erfaring i at undervise og mange har en baggrund fra Forsvaret, Politiet eller Beredskabet.

Det nyeste udstyr

Vi benytter os kun af det nyeste førstehjælpsudstyr til vores førstehjælpskurser. Det betyder at du altid er klædt godt på.