8 Timers Færdselsrelateret Førstehjælp

Dette kursus henvender sig til personer der ønsker at tage kørerkort til bil, motorcykel eller traktor. Kurset består af 2 dele: 4 timers basis førstehjælp samt 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Indhold:

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC - principperne, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik - og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er i nvolveret. Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil - , MC - ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale. Deltageren kan overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor. Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

Fordele ved at vælge ABC Førstehjælp

Certificeret

ABC Førstehjælp benytter kun certificerede instruktører med uddannelser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Godt klædt på

Alle vores instruktører har flere års erfaring i at undervise og mange har en baggrund fra Forsvaret, Politiet eller Beredskabet.

Det nyeste udstyr

Vi benytter os kun af det nyeste førstehjælpsudstyr til vores førstehjælpskurser. Det betyder at du altid er klædt godt på.