Færdselsrelateret Førstehjælp

Varighed:

8 timer

Fokus:

Førstehjælpsbevis Til Kørekort

Antal deltagere:

16

Ønsker jeres køreskole at ABC Førstehjælp står for undervisningen i førstehjælp?

Så kontakt os idag for at høre mere. Vi underviser i hele Danmark.

Beskrivelse

Dette kursus henvender sig til personer der ønsker at tage kørekort til bil, motorcykel eller traktor. Kurset består af 2 dele: 4 timers førstehjælp ved hjertestop samt 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Efter kurset modtager alle kursister kursusbeviser fra Dansk Førstehjælps Råd.

550 kr.

inkl. moms
Vi har i øjeblikket ingen kommende kurser.

Indhold

  • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter

  • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted

  • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker

Kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC – principperne, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik – og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.

Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil – , MC – ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale. Deltageren kan overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor.

Deltageren er efter endt kursus i stand til at reflektere over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

⟵ Tilbage til alle kurser

Ønsker du et tilbud? – Så kontakt os idag

Fordele ved at vælge ABC Førstehjælp:

Faglighed

Alle vores instruktører har en uddannelse godkendt af Dansk Førstehjælps Råd. De er desuden løbende på efteruddannelse. Det sikrer at du altid får den nyeste viden indenfor førstehjælp på vores kurser.

Kvalitet

Vi har fuld fokus på, at du som kursist får det maksimale ud af vores undervisning. Vi skræddersyr ofte vores kurser, så de passer til den virksomhed vi underviser i. Vi benytter altid det nyeste udstyr på vores kurser der giver dig som kursist feedback på din træning i hjerte-lunge redning.

Gennemsigtighed

Vi underviser i hele Danmark og i mange forskellige brancher. Hos os er prisen for kurset altid den samme uanset hvor i Danmark vi underviser. Vi medbringer alt nødvendigt udstyr til undervisningen.

Information

Følg os

på de sociale medier:© Copyright, All Rights Reserved