Færdselsrelateret førstehjælp

Varighed:
8 timer

Fokus:Førstehjælpsbevis til kørekort

Antal deltagere:
16

Livreddende førstehjælps kursus

Ønsker jeres køreskole at ABC Førstehjælp står for undervisningen i førstehjælp?

Så kontakt os idag for at høre mere. Vi underviser i hele Danmark.

Beskrivelse

Dette kursus henvender sig til personer der ønsker at tage kørekort til bil, motorcykel eller traktor. Kurset består af 2 dele: 4 timers førstehjælp ved hjertestop samt 4 timers færdselsrelateret førstehjælp.

Efter kurset modtager alle kursister kursusbeviser fra Dansk Førstehjælps Råd.

Pris: 550 kr.

Kommende kurser:
Lørdag 15.04.2023 – Tommerup Vestfyn


BOOK DIN PLADS

Indhold


  • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter

  • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted

  • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker

Kompetencemål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC – principperne, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik – og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.

Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil – , MC – ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale. Deltageren kan overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor.

Deltageren er efter endt kursus i stand til at reflektere over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

Ønsker du et tilbud? – Så kontakt os idag


KONTAKT OS

Eller

RING PÅ 80 29 00 00