Kurser:

Når kunden bestiller kurser hos ABC Førstehjælp, modtager kunden en ordrebekræftelse samt faktura via e-mail. Ordren anses for bindende når kunden har modtaget ordrebekræftelse samt faktura. Faktura skal betales i henhold til de anførte betalingsbetingelser. Alle kurser skal betales forud.

Fysiske varer:

Når kunden bestiller fysiske varer hos ABC Førstehjælp, modtager kunden en ordrebekræftelse via e-mail. Ordren anses for bindende når kunden har modtaget ordrebekræftelsen. Når varen afsendes fra vores lager modtager kunden samtidig en faktura via e-mail. Varerne anses for ABC Førstehjælp’s ejendom indtil fakturaen er betalt.

Aflysning:

Aflyser kunden det bestilte kursus efter at fortrydelsesretten er udløbet refunderes kursusafgiften ikke. Ønsker kunden at flytte kurset til en anden dato skal det meddeles ABC Førstehjælp på mail: info@abcførstehjælp.dk

Flytning af kurset til en anden dato er gebyrfrit.

Fortrydelsesret:

Kunden har ret til at benytte sig af fortrydelsesretten inden for 14 dage uden begrundelse herfor.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter at kunden har modtaget ordrebekræftelsen.

For at udøve fortrydelsesretten på det bestilte kursus, skal kunden meddele os, ABC Førstehjælp ApS, Sortebrovej 12, 5690 Tommerup, CVR 40716580, at kunden ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten ved at sende en utvetydig e-mail til: info@abcførstehjælp.dk

Andre forhold:

Vi gør vores bedste for at opdatere abcførstehjælp.dk samt sikre at priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om kurserne eller varer er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om kurser eller varer kan dog opstå, og nogle gange opdager vi, at prisen for et kursus eller en vare er angivet forkert. Vi tager forbehold for sådanne fejl. Opdager vi en fejl i prisen for et kursus eller en vare, som kunden har bestilt, giver vi kunden besked hurtigst muligt. Under disse omstændigheder vil vi underrette kunden om den korrekte pris for kurset eller varen og give kunden mulighed for at købe kurset eller varen til den korrekte pris.

Force Majeure:

Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til forretningsbetingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

Lovvalg og værneting:

Enhver aftale indgået mellem kunden og ABC Førstehjælp ApS under anvendelse af disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for Retten i Odense.

Eventuelle spørgsmål til disse forretningsbetingelser kan rettes til: info@abcførstehjælp.dk