Livreddende Førstehjælp

9.075,00 kr. Inkl. moms

På dette kursus vil kursisten blive rustet til at håndtere de oftest forekommende livstruende tilstande hos voksne og børn. Kurset består af 2 moduler: Basis Førstehjælp og Førstehjælp Ved Ulykker.

Vi lægger vægt på den praktiske udførelse og forståelse af udførslen. Kurset vil forløbe med praktiske øvelser, og selvfølgelig en del teori.

Efter kurset modtager alle kursister kursus beviser fra Dansk Førstehjælps Råd.

Fokus: Hjertestop & Ulykker
Varighed: 6 timer
Antal deltagere: 16

Varenummer (SKU): T-0003 Kategorier: ,
Hjertestop & Ulykker
 • Indhold fra Basis Førstehjælp
 • Skab sikkerhed og stands ulykken
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden
  og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne
  med normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af
  hovedpunkterne
Livreddende førstehjælps kursusLivreddende Førstehjælp
9.075,00 kr. Inkl. moms